Přidáno do košíku

Zásady přepravy zboží

Zajištění spokojenosti zákazníků bylo vždy naší nejvyšší prioritou. Naším primárním cílem je zajistit, aby byly zásilky zákazníků doručeny bezpečně a ve stanoveném časovém intervalu.

Náš tým bedlivě sleduje všechny balíčky od expedice až po jejich úspěšné doručení zákazníkům. Doufáme, že s každou doručenou objednávkou vykouzlíme úsměv na tváři našich zákazníků a že si získáme jejich důvěru.

Proces a postup při přepravě zboží

Prodejce odešle zboží do našich skladů. Předtím, než zboží zákazníkům zašleme, ho v našem skladu důkladně zkontrolujeme. Včasné doručení těchto zásilek zajišťují kurýrní služby třetích stran, které doručují objednávky zákazníkům naším jménem.

Možnosti přepravy:

Při zadávání objednávky si můžete vybrat způsob doručení. Předběžné datum uvedené v popisu zboží má významný vliv na dobu přepravy zásilky.

Poštovné:

Celkové poštovné bude vypočítáno při dokončení objednávky. Výše poštovného se liší v závislosti na hmotnosti a velikosti produktu a také na zvoleném způsobu doručení. Výše poštovného se mění s každou položkou, kterou přidáte do košíku Zákazníci mohou na dopravě ušetřit tak, že místo objednávání jednotlivých položek zvětší velikost svého košíku.

Důležité body, které je třeba při přepravě zvážit:

Ujistěte se, že jste důkladně obeznámeni s následujícími body:

 1. Omezení týkající se balení:

  Podle norem a standardů mezinárodní letecké organizace podléhají produkty obsahující hořlavé kapaliny, stlačené plyny, zkapalněné plyny, oxidační činidla a hořlavé pevné látky omezením týkajících se balení na základě jejich objemu. Pokud bude vaše objednávka obsahovat takové produkty, bude vám doručena ve více balících.

 2. Zásilky zadržené na celnici:

  V případě každého nákupu provedeného prostřednictvím webových stránek Ubuy bude příjemce (zákazník) v cílové zemi ve všech případech považován za registrovaného dovozce ("importer of record"), který musí dodržovat všechny zákony a nařízení cílové země ve věci zboží zakoupeného na webové stránce Ubuy.

  Celní odbavení obvykle zajišťuje kurýrní společnost. V případě, že dojde k zadržení zásilky při celním odbavení z důvodu chybějících řádných dokumentů/formulářů/prohlášení/povolení nebo osvědčení, která se od registrovaného dovozce vyžadují:

  • Pokud registrovaný dovozce neposkytne celním orgánům požadovanou dokumentaci, v důsledku čehož dojde k zadržení zboží celními orgány, nebudou mu ze strany Ubuy vráceny peníze. Proto důrazně doporučujeme, abyste se na celní řízení předem připravili a předložili potřebnou dokumentaci, až k tomu budete vyzváni.
  • Pokud bude zásilka vrácena do našeho skladu z důvodu chybějící dokumentace atd. ze strany zákazníka, dojde k vrácení peněz až po odečtení nákladů za zpětné zaslání z ceny zboží. Poštovné a celní poplatky se nevracejí.
 3. Nedoručitelné/odmítnuté zásilky

  Po propuštění zásilky celními úřady bude příslušná kurýrní společnost kontaktovat zákazníka a dohodne se na doručení objednávky:

  Pokud zákazník nekomunikuje, odmítne převzít balík nebo zaplatit příslušná cla a daně splatné dopravci při doručení. Zásilka bude vrácena do země původu.

  Ve výše uvedených případech může zákazník uplatnit nárok na vrácení peněz. Pokud je zásilka způsobilá pro vrácení peněz podle Zásad vrácení zboží společnosti Ubuy, uhradí Ubuy pouze částku týkající se dotčené zásilky. Poštovné a celní poplatky se nevracejí. Z celkové ceny zboží dotčené zásilky budou rovněž odečteny náklady na zpětné zaslání.

  Pokud nebude zásilka vrácena nebo pokud se jedná o nevratné zboží, nemá zákazník nárok na vrácení peněz.

 4. Zakázané položky a položky s omezením dovozu v cílové zemi:

  Ubuy usiluje o dodržování zákonů a zajišťuje, že nabízené zboží splňuje regulační a bezpečnostní požadavky jednotlivých zemí. Některé zboží nabízené na webových stránkách Ubuy ovšem nemusí být dostupné ve všech cílových zemích. Ubuy neposkytuje žádné sliby ani záruky ohledně dostupnosti jakéhokoliv zboží, které je na jeho webových stránkách nabízené jako dostupné v cílové zemi zákazníka.

  Všechny produkty zakoupené na webových stránkách Ubuy vždy podléhají veškerým vývozním, obchodním a celním předpisům jakékoliv země příslušné jurisdikce. Vzhledem k tomu, že naše webové stránky/aplikace nabízí miliony produktů, je těžké vyfiltrovat ty, které nelze odeslat kvůli nařízením a postupům vztahujícím se na každou jednotlivou zemi.

  Zákazník, který si zakoupí zboží prostřednictvím webové stránky Ubuy a/nebo příjemce zboží v cílové zemi, nesou výhradní odpovědnost za zajištění toho, že objednané zboží může být do cílové zboží dovezeno, jelikož Ubuy a její přidružené společnosti nečiní žádná prohlášení, záruky nebo sliby jakéhokoliv typu týkající se legálnosti dovozu jakéhokoliv zboží zakoupeného na webové stránce Ubuy do jakékoliv země na světě. Pokud je objednané zboží v cílové zemi zakázané a z toho důvodu i následně zabavené celními orgány, nebudou zákazníkovi vráceny peníze.

Důvody zpoždění doručení:

Odhadované lhůty doručení poskytnuté Ubuy odrážejí standardní dodací lhůty. U některých objednávek se však může doba doručení příležitostně prodloužit, a to z následujících důvodů:

 • Bad weather Nepříznivé počasí
 • Flight delays Zpoždění letu
 • National holidays or FestivalsStátní svátky nebo slavnosti
 • Customs clearance procedures Celní řízení
 • Natural CalamitiesPřírodní katastrofy
 • Massive Breakout of Disease Epidemie.
 • Other unforeseen circumstances Další nepředvídatelné okolnosti

Sledování zásilky:

Všechny zásilky lze sledovat pomocí čísla objednávky na naší stránce pro sledování zásilek. Možnost sledovat svou objednávku naleznete ve spodní části našich webových stránek Uživatelé aplikace mohou zobrazit možnost „sledovat objednávku“ kliknutím na ikonu menu v levé horní části aplikace. Uživatel dále může zvolit "mé objednávky" a snadno začít zásilku sledovat.

Pokud potřebujete s čímkoliv pomoci, neváhejte se obrátit na náš tým podpory.